Заочна форма навчання

ГРАФІК СЕСІЙ

для студентів заочної форми навчання

КЗ ЛОР Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В.Барвінського

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

Перше півріччя

Настановча сесія      
І курси (всі від.) вересень   21.09.2020-25.09.2020  (5 днів)
Заліково-екзаменаційна сесія    
І – ІV курс  грудень  01.12.2020-20.12.2020  (20 днів)

 

Друге півріччя

Заліково-екзаменаційна сесія    
І – ІV курс  травень  11.05.2021-30.05.2021  (20 днів) 
Державні іспити  червень  01.06.2021-08.05.2021  (8 днів)  

 

РОЗКЛАД НАСТАНОВЧОЇ СЕСІЇ 2020

Порядок виконання та зарахування контрольних робіт

на заочній формі навчання

 

Контрольні роботи (домашні контрольні роботи, ДКР) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 годин, для курсових робіт 30-40 годин.

Зміст та обсяг завдань контрольних робіт складається на початку навчального семестру та затверджується згідно діючих вимог як складова обов’язкового методичного забезпечення дисципліни. Крім завдання студент повинен мати змогу отримувати методичні вказівки до виконання контрольної роботи, які повинні містити максимально необхідну інформацію та довідкові дані (особливо, якщо пошук їх ускладнений), приклади виконання робіт або їх складних фрагментів, які дозволили б виконати й оформити роботу.

Студент може ознайомитись із завданням на сайті музичного коледжу www.ddmu.org.ua в розділі «СТУДЕНТАМ ® ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ»).

Виконану роботу студент оформляє відповідно до діючих вимог. На титульному листі вказується повна назва навчального закладу, контрольна робота з навчальної дисципліни (номер роботи), курс навчання, спеціальність, форма навчання (бюджет чи контракт), прізвище та ініціали, праворуч рецензент (прізвище та ініціали), внизу по-центру Дрогобич, рік. З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів заочної форми навчання перевірка контрольних робіт, а також консультування з приводу їх виконання має здійснюватися в міжсесійний період.

Готову роботу студент висилає поштою рекомендованим листом на адресу навчального закладу (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Музична, буд. 3) у визначені терміни, які встановлюються відповідно до графіка навчального процесу та графіка виконання контрольних робіт, визначеному, але не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

Роботи, які надійшли, реєструються у спеціальному журналі обліку робіт відповідно до списку студентів. Журнал обліку має містити інформацію про дату надходження роботи студента, результати перевірки (оцінку).

Повний термін перевірки та рецензування роботи від надходження в навчальний заклад – 7 днів.

Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена контрольна робота є одним із видів обов’язкових навчальних робіт, за результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового контролю та довідку-виклик. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Через рік контрольні роботи підлягають знищенню, про що складається відповідний документ (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання зберігаються протягом одного календарного року. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна робота залишається у нього для участі у повторній здачі.

Контрольні роботи, які визнані викладачем незадовільними, повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше початку сесії.

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент не допускається до складання сесійного контролю.

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом навчально-організаційного відділу з врахуванням поважних причин, підтверджених документально.

 

 

 

Перелік предметів на заліково-екзаменаційні сесії

 

 

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, І курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Криницька О.М.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, І курс, викон.спец-ції, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з КУЛЬТУРОЛОГІЇ І курс всі спеціалізації , викладач Костів І.М.     ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, І курс, викл. Рожик Н.С.

ЗАВДАННЯ із ПЕДАГОГІКИ та ПСИХОЛОГІЇ, І курс, всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, І курс, всі спеціалізації, викл.Стецула М.В.

ЗАВДАННЯ з ФОЛЬКЛОРУ, І курс, всі спеціалізації, викл. Щурик Л.В.     ЗАВДАННЯ-з-ЕКОНОМІЧНОЇ-ТЕОРІЇ-І-курс-викл.-Прозор-М.М.

ЗАВДАННЯ-з-ОСНОВ-ЕКОЛОГІЇ-І-курс-викл.-Соляр-О.В.     ЗАВДАННЯ-із-ОСНОВ-ПРАВОЗНАВСТВА-І-курс-викл.-Костів.-І.М.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, І курс, всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.

Контрольні роботи з Теорії музики, І курс, всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.     Контрольні роботи з Теорії музики, І курс, всі спеціалізації, викл.Стецула М.В.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з ХОРОЗНАВСТВА, ІІ курс, викл.Бермес І.Л.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, викл. КРИНИЦЬКА О.М.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, всі спеціалізацї, викл. Соловей Л.М.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Соловей Л.М.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ-ПИТАННЯ-з-УКРАЇНСЬКОЇ-МОВИ-за-профспрямуванням-ІІ-курс-викл.Урбан-І.М.

ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Дмитрієва О.М.     ЗАВДАННЯ з ГАРМОНІЇ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Дмитрієва О.М.

ЗАВДАННЯ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс,ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Дмитрієва О.М.     ЗАВДАННЯ із МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МУЗЛІТЕРАТУРИ, ІІ курс, викладач СОЛОВЕЙ Л.М.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, всі спеціалізації, викл. Сеник О.Д.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, всі спеціалізації, викл. Соловей Л.М.     ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Соловей Л.М.

 ЗАВДАННЯ-з-ОХОРОНИ-ГОЛОСУ-ІІ-курс-Спів-викл.-Конющак І.Я.     ЗАВДАННЯ з СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, Теорія музики, викл. Дмитрієва О.М.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, всі спеціалізації, викл. Сеник О.Д.     ЗАВДАННЯ-з-УКРАЇНСЬКОЇ-МУЗИКИ-ІІ-курс-викл.-Соловей-Л.М.

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, виконавські спеціалізації, викл. Криницька О.М.     ЗАВДАННЯ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ за професійним спрямуванням, ІІ курс, викл.Левицька І.М.

ЗАВДАННЯ із ЗРМФ, ІІ курс,Теорія музики,викл. Щурик Л.В.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із ГАРМОНІЇ, ІІ курс, всі спеціалізації, викл. Сеник О.Д.     КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-із-МЕТОДИКИ-ГРИ-НА-НАРОДНИХ-ІНСТРУМЕНТАХ

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ,ІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Криницька О.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІ курс, всі спеціалізації, викл. Сеник О.Д,     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Дмитрієва О.М.

КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-із-МЕТОДИКИ-НАВЧАННЯ-СПІВУ-ІІ-курс-СПІВ-викл.-Конющак І.Я.     КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-з-МЕТОДИКИ-ВИКЛАДАННЯ-СОЛЬФЕДЖІО-ІІ-курс-ТЕОРІЯ-МУЗИКИ, викл.Дмитрієва-О.М.

КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-з-МЕТОДИКИ-ВИКЛАДАННЯ-МУЗЛІТЕРАТУРИ     КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-З-МЕТОДИКИ-ГРИ-НА-ДУХОВИХ-ІНСТРУМЕНТАХ

КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-З-МЕТОДИКИ-ГРИ-НА-СТРУННИХ-ІНСТРУМЕНТАХ     КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-З-МЕТОДИКИ-ГРИ-НА-ФОРТЕПІАНО-викладач-Сосяк-І.Б.

КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-із-МЕТОДИКИ-XОРОВОГО-ВИXОВАННЯ-ІІ-курс-викл.-Гірняк-М.П.

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з ХОРОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІІІ курс, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл.ЗАХАРІЙ І.В.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ за профспрямуванням, ІІІ курс, викл.Урбан І.М. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс,СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ.викл.Ших Г.Б.     ЗАВДАННЯ із ЗРМФ, ІІІ курс, Теорія музики, викл. Щурик Л.В.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс, ФОРТЕПІАНО, викл.Сосяк І.Б.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс,ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ, викл.Когут О.М.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Соловей Л.М.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Соловей Л.М.

ЗЗАВДАННЯ-із-СОЛЬФЕДЖІО-ІІІ-курс-всі-спеціалізації-викл.-Семків-Н.І.     ЗАВДАННЯ з ГАРМОНІЇ, ІІІ курс, всі спеціалізації, викл.Семків Н.І.

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс,І семестр, викл.Шимоняк Г.О.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс,ІІ семестр, викл Шимоняк Г.О.

ЗАВДАННЯ з МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА, III курс, Спів, викл. Павлінська Л.М.     ЗАВДАННЯ з Оxорони дитячого голосу, ІІІ курс, СПІВ

ЗАВДАННЯ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ за професійним спрямуванням, ІІІ курс, викл. Левицька І.М.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс, НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, СПІВ, III-IV курс

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ,викл.Соловей Л.М.      КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з АНАЛІЗУ МУЗФОРМ, ІІІ курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із МЕТОДИКИ XОРОВОГО ВИXОВАННЯ, ІІІ курс, викл. Гірняк М.П.      КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, III-IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ,ІІІ курс, всі спеціалізації,викл.Семків Н.І.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Макуцька Н.К.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, IV курс, виконавські  спеціалізації, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс, НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.     ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА, IV курс,НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ДУХОВОГО ВИКОНАВСТВА, IV курс, викл.Когут О.М.     ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ СТРУННОГО ВИКОНАВСТВА, IVкурс, викл.Турканик І.Л.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА, IV курс, Фортепіано, викл.Сосяк І.Б.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс, СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ, викл.Ших Г.Б.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, IV курс, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл.Гірняк М.П.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс, ФОРТЕПІАНО, викл.Сосяк І.Б.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс, ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ, викл.Когут О.М.     ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Соловей Л.М

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, IV курс, викл.Макуцька Н.К.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IVкурс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ із СЦЕНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, IV курс, Спів, викл. Павлінська Л.М.     ІСТОРІЯ ВИКОНАВСТВА, СПІВ, IV курс, викл. Павлінська Л.М.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IV курс, всі спеціалізації, викл. Щурик Л.В.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IV курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IVкурс, всі спеціалізації, викл.Щурик Л.В.     ВІДЕОЗДАЧА З НОТ, IV КУРС, СПІВ/ХОРОВИЙ, викл. Б.Я.Бондзяк

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, III-IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Соловей Л.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ФОРМ, IVкурс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, IV курс, Теорія музики, викл. Макуцька Н.К.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із ГАРМОНІЇ, IV курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ПОЛІФОНІЇ, IV курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IV курс, всі спеціалізації, викл.Щурик Л.В.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IV курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IVкурс, Спів, викл.Щурик Л.В.

КОНТРОЛЬНІ-РОБОТИ-з-АНАЛІЗУ-МУЗИЧНИХ-ФОРМ-IV-курс-викл.-Шимоняк-Г.О.

 

 

 

План-конспект Українська музична література. Частина 1. Викл. Соловей Л.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 2. Викл. Соловей Л.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 3. Викл. Соловей Л.М.

Конспекти

Конспект з предмета ПЕДАГОГІКА

Конспект з предмета ПСИХОЛОГІЯ

Конспект з предмета Охорона праці в галузі. ІV курс. Викл. Тринкін М.Є.