Заочна форма навчання

Г р а ф і к      с е с і й

для студентів заочної форми навчання

КЗ ЛОР “Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського

на 2016 – 2017 н.р.

 

Перше півріччя

Настановча сесія  І курси (всі від.)   – вересень                з  19.09.2016 р. до 23.09.2016 р. (5 днів)

І – ІVкурс  – листопад-грудень                                                     з  01.12.2016 р. до 20.12.2016 р. (20 днів)

Друге півріччя

І – ІV курси –                                                 – травень                  з   10.05.2017 р. до 30.05.2017 р. (20днів)

Державні іспити                                    – червень                   з   01.06.2017 р. до 08.06.2017 р.

 

 

Порядок виконання та зарахування контрольних робіт

на заочній формі навчання

 

Контрольні роботи (домашні контрольні роботи, ДКР) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 годин, для курсових робіт 30-40 годин.

Зміст та обсяг завдань контрольних робіт складається на початку навчального семестру та затверджується згідно діючих вимог як складова обов’язкового методичного забезпечення дисципліни. Крім завдання студент повинен мати змогу отримувати методичні вказівки до виконання контрольної роботи, які повинні містити максимально необхідну інформацію та довідкові дані (особливо, якщо пошук їх ускладнений), приклади виконання робіт або їх складних фрагментів, які дозволили б виконати й оформити роботу.

Студент може ознайомитись із завданням на сайті музичного коледжу www.ddmu.org.ua в розділі «СТУДЕНТАМ ® ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ»).

Виконану роботу студент оформляє відповідно до діючих вимог. На титульному листі вказується повна назва навчального закладу, контрольна робота з навчальної дисципліни (номер роботи), курс навчання, спеціальність, форма навчання (бюджет чи контракт), прізвище та ініціали, праворуч рецензент (прізвище та ініціали), внизу по-центру Дрогобич, рік. З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів заочної форми навчання перевірка контрольних робіт, а також консультування з приводу їх виконання має здійснюватися в міжсесійний період.

Готову роботу студент висилає поштою рекомендованим листом на адресу навчального закладу (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Музична, буд. 3) у визначені терміни, які встановлюються відповідно до графіка навчального процесу та графіка виконання контрольних робіт, визначеному, але не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

Роботи, які надійшли, реєструються у спеціальному журналі обліку робіт відповідно до списку студентів. Журнал обліку має містити інформацію про дату надходження роботи студента, результати перевірки (оцінку).

Повний термін перевірки та рецензування роботи від надходження в навчальний заклад – 7 днів.

Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена контрольна робота є одним із видів обов’язкових навчальних робіт, за результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового контролю та довідку-виклик. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Через рік контрольні роботи підлягають знищенню, про що складається відповідний документ (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання зберігаються протягом одного календарного року. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна робота залишається у нього для участі у повторній здачі.

Контрольні роботи, які визнані викладачем незадовільними, повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше початку сесії.

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент не допускається до складання сесійного контролю.

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом навчально-організаційного відділу з врахуванням поважних причин, підтверджених документально.

 

 

 

Перелік предметів на заліково-екзаменаційні сесії

Екзаменаційні вимоги з Світової музичної літератури, ІІІ курс, теорія музики    Екзаменаційні питання із Світової Музики, IV курс, теорія музики, викл. Макуцька Н.К.

Екзаменаційні питання із Української музлітератури, IV курс, викл. Соловей Л.М.    Екзаменаційні питання із філософії, ІІ курс, викл. Костів І.М.

Екзаменаційні питання із Світової Музики, І-ІІ курси, викл. Криницька О.М.

Завдання з Інструментознавства, ІІ курс, спів, фортепіано, струнний, викл. Лельо З.Ю.   Завдання з предмета Безпека Життєдіяльності. викл. Семків Н.М.

Завдання з Української Музики ІІІ-IV курси, викл. Соловей Л.М.   Завдання з Фольклору, ІІ курс, всі спеціалізації

Завдання із Культурології, ІІІ курс. викл. Сеник О.Д.   Завдання із Методики Викладання Музлітератури, ІІ курс, викл. Соловей Л.М.

Завдання із Російської Музики, ІІІ курс, теорія музики, викл. Соловей Л.М.

Завдання із Світової Музики, IV курс, викл. Макуцька Н.К.   Завдання із Світової Музики, І-ІІ курси, всі спеціалізації, викл. Криницька О.М.

Завдання із Сольфеджіо, IV курс, теорія музики, викл. Сеник О.Д.   Завдання із Сольфеджіо, І курс, викл. Семків Н.І.

Завдання із Сольфеджіо, ІІ курс, викл. Грабовський В.С.   Завдання із Сольфеджіо, ІІІ курс, викл. Стецула М.В.

Завдання із Сольфеджіо, ІІІ курс, теорія музики, викл. Мойсеєнко Н.С.   Завдання із Сольфеджіо, IV курс, викл. Ластовецький М.А.

Контрольні роботи з Аналізу Музичних Форм. ІІІ курс, викл. Ластовецький М.А.   Контрольні роботи з Аналізу Музичних Форм, ІІІ курс, теорія музики, викл. Мойсеєнко Н.С.

Контрольні роботи з Аналізу Музичних Форм, IV курс, теорія музики, викл. Сеник О.Д.   Контрольні роботи з Гармонії, IV курс, спів, викл. Ластовецький М.А.

Контрольні роботи з Гармонії, ІІ курс, викл. Грабовський В.С.   Контрольні роботи з Гармонії, ІІІ курс, викл. Стецула М.В.

Контрольні роботи з Методики Викладання Музичної літератури   Контрольні роботи з метод. викл. сольфеджіо ІІ курс, теорія музики, викл. Дмітрієва О.М.

Контрольні роботи з Методики гри на духових інструментах   Контрольні роботи з Методики гри на струнних інструментах

Контрольні роботи з Методики гри на фортепіано, викл. Сосяк І.Б.   Контрольні роботи з Поліфонії, IV курс, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

Контрольні роботи з Російської Музики, ІІІ курс, теорія музики, викл. Соловей Л.М.   Контрольні роботи із Гармонії, IV курс, теорія музики, викл. Сеник О.Д.

Контрольні роботи із Гармонії, ІІІ курс, теорія музики, викл. Мойсеєнко Н.С.   Контрольні роботи із Методики викладання хорових дисциплін

Контрольні роботи із Методики гри на народних інструментах   Контрольні роботи із Методики співу, викл. Мельник О.В.

Контрольні роботи із Світової Музики, ІІ курс, теорія музики, викл. Криницька О.М.   Контрольні роботи із Світової Музлітератури, IV курс, теорія музики, викл. Макуцька Н.К.

Контрольні роботи із Соціології, ІІ курс, викл. Рожик Н.С.   Контрольні роботи із Теорії Музики, І курс, викл. Семків Н.І.

Контрольні роботи із Філософії, ІІ курс, викл. Костів І.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 1. Викл. Соловей Л.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 2. Викл. Соловей Л.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 3. Викл. Соловей Л.М.

Лекції з предмета Педагогіка. Викл. Стецула М.В.

Лекції з предмета Психологія. Викл. Семків Н.І. / Стецула М.В.

Лекції з предмета Охорона праці. ІІІ курс. Викл. Тринкін М.Є.

Лекції з предмета Охорона праці в галузі. ІV курс. Викл. Тринкін М.Є.