Заочна форма навчання

Г р а ф і к      с е с і й

для студентів заочної форми навчання

КЗ ЛОР “Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського”

на 2018 – 2019 н.р.

 

Перше півріччя

Настановча сесія  І курси (всі від.)   – вересень                з  24.09.2018 р. до 28.09.2018 р. (5 днів)

І – ІVкурс  – листопад-грудень                                                 з  03.12.2018 р. до 22.12.2018 р. (20 днів)

Друге півріччя

І – ІV курси –                                                 – травень               з   11.05.2019 р. до 30.05.2019 р. (20 днів)

Державні іспити                                    – червень                з   01.06.2019 р. до 08.06.2019 р.

 

 

Порядок виконання та зарахування контрольних робіт

на заочній формі навчання

 

Контрольні роботи (домашні контрольні роботи, ДКР) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 годин, для курсових робіт 30-40 годин.

Зміст та обсяг завдань контрольних робіт складається на початку навчального семестру та затверджується згідно діючих вимог як складова обов’язкового методичного забезпечення дисципліни. Крім завдання студент повинен мати змогу отримувати методичні вказівки до виконання контрольної роботи, які повинні містити максимально необхідну інформацію та довідкові дані (особливо, якщо пошук їх ускладнений), приклади виконання робіт або їх складних фрагментів, які дозволили б виконати й оформити роботу.

Студент може ознайомитись із завданням на сайті музичного коледжу www.ddmu.org.ua в розділі «СТУДЕНТАМ ® ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ»).

Виконану роботу студент оформляє відповідно до діючих вимог. На титульному листі вказується повна назва навчального закладу, контрольна робота з навчальної дисципліни (номер роботи), курс навчання, спеціальність, форма навчання (бюджет чи контракт), прізвище та ініціали, праворуч рецензент (прізвище та ініціали), внизу по-центру Дрогобич, рік. З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів заочної форми навчання перевірка контрольних робіт, а також консультування з приводу їх виконання має здійснюватися в міжсесійний період.

Готову роботу студент висилає поштою рекомендованим листом на адресу навчального закладу (82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Музична, буд. 3) у визначені терміни, які встановлюються відповідно до графіка навчального процесу та графіка виконання контрольних робіт, визначеному, але не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

Роботи, які надійшли, реєструються у спеціальному журналі обліку робіт відповідно до списку студентів. Журнал обліку має містити інформацію про дату надходження роботи студента, результати перевірки (оцінку).

Повний термін перевірки та рецензування роботи від надходження в навчальний заклад – 7 днів.

Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена контрольна робота є одним із видів обов’язкових навчальних робіт, за результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового контролю та довідку-виклик. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Через рік контрольні роботи підлягають знищенню, про що складається відповідний документ (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання зберігаються протягом одного календарного року. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна робота залишається у нього для участі у повторній здачі.

Контрольні роботи, які визнані викладачем незадовільними, повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше початку сесії.

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент не допускається до складання сесійного контролю.

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом навчально-організаційного відділу з врахуванням поважних причин, підтверджених документально.

 

 

 

Перелік предметів на заліково-екзаменаційні сесії

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, викл. Криницька О.М

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, І курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Криницька О.М.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, І курс, викон.спец-ції, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, I курс, всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО,І курс, всі спеціалізації,викл.Дмитрієва О.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ТЕОРІЇ МУЗИКИ, І курс, всі спеціалізації, викл.Щурик Л.В.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ТЕОРІЇ МУЗИКИ, І курс, Теорія музики, викл.Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із ТЕОРІЇ МУЗИКИ,I курс,всі спеціалізації, викл. Стецула М.В.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ТЕОРІЇ МУЗИКИ,І курс,всі спеціалізації, викл. Дмитрієва О.М.

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з ХОРОЗНАВСТВА, ІІ курс, викл.Бермес І.Л.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, викл. КРИНИЦЬКА О.М.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із ФІЛОСОФІЇ, ІІ курс,викл.КОСТІВ І.М.

 

ЗАВДАННЯ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс,ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Дмитрієва О.М.     ЗАВДАННЯ з ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВА, ІІ курс, СПІВ,ФОРТЕПІАНО,СТРУННИЙ, викл.Лельо З.Ю.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ІІ курс, викл.Рожик Н.С.     ЗАВДАННЯ з ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ІІ курс, викл. Прозор М.М.

ЗАВДАННЯ з ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ, ІІ курс, викл. Соляр О.В.     ЗАВДАННЯ з ФОЛЬКЛОРУ, ІІ курс, всі спеціалізації

ЗАВДАННЯ із МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МУЗЛІТЕРАТУРИ, ІІ курс, викладач СОЛОВЕЙ Л.М.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, виконавські спеціалізації, викл. Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ із ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА, ІІ курс, викл. Костів. І.М.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Криницька О.М.

ЗАВДАННЯ з ФОЛЬКЛОРУ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Щурик Л.В.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із ТЕОРІЇ МУЗИКИ,II курс Спів, викладач Щурик Л.В.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, всі спеціалізації,викл. Щурик Л.В.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, II курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО,ІІ курс, всі спеціалізації, викл. Щурик Л.В.

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СОЛЬФЕДЖІО, ІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ,викл.Дмитрієва О.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МУЗЛІТЕРАТУРИ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ, викл. Когут О.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІ курс, викл. Щурик Л.В.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ,ІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Криницька О.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВА,ІІ курс,Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із МЕТОДИКИ СПІВУ, викл.Мельник О.В.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО, викладач Сосяк І.Б.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із МЕТОДИКИ ГРИ НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ГРИ НА СТРУННИХ ІНСТРУМЕНТАХ, викл. Яворська Г.Є.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із ФІЛОСОФІЇ,ІІ курс, викл.Костів І.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із СОЦІОЛОГІЇ, ІІ курс, викл. Рожик Н.С. 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІ курс, всі спеціалізації,викл. Щурик Л.В.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІ курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із ГАРМОНІЇ, II курс, Теорія музики, викл. Сеник О.Д.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРИ НА ІНСТРУМЕНТІ (ФОРТЕПІАНО) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з ХОРОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІІІ курс, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл.ЗАХАРІЙ І.В.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ за профспрямуванням, ІІІ курс, викл.Урбан І.М. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс,СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ.викл.Ших Г.Б.     ЗАВДАННЯ із ЗРМФ, ІІІ курс, Теорія музики, викл. Щурик Л.В.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс, ФОРТЕПІАНО, викл.Сосяк І.Б.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс,ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ, викл.Когут О.М.

ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Соловей Л.М.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, ІІІ курс, всі спеціалізації, викл. Семків Н.І.

ЗАВДАННЯ із КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ІІІ курс, викл.Сеник О.Д.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс,І семестр, викл.Шимоняк Г.О.     ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс,ІІ семестр, викл Шимоняк Г.О.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс, НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.     ЗАВДАННЯ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ за ПРОФСПРЯМУВАННЯМ, ІІІ курс, всі спеціалізації, викл. Левицька І.М.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, ІІІ курс, всі спеціалізації. Викл. Семків Н.І     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО,ІІІ курс,ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Ластовецький М.А.

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з СВІТОВОЇ МУЗИКИ, ІІІ курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ,викл.Соловей Л.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІІ курс, всі спеціалізації, викл. Семків Н.І.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІІ курс, всі спеціалізації, викл. Семків Н.І.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, ІІІ курс, Теорія музики, викл. Ластовецький М.А.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із МЕТОДИКИ XОРОВОГО ВИXОВАННЯ, ІІІ курс, викл. Гірняк М.П.      КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, III-IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Соловей Л.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ,ІІІ курс,ТЕОРІЯ МУЗИКИ,викл.Ластовецький М.А.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Макуцька Н.К.     ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ із УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, IV курс, виконавські  спеціалізації, викл. Соловей Л.М.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс, НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.     ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА, IV курс,НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ, викл. Кисилевич Т.М., Сторожук Н.П.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ДУХОВОГО ВИКОНАВСТВА, IV курс, викл.Когут О.М.     ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ СТРУННОГО ВИКОНАВСТВА, IVкурс, викл.Турканик І.Л.

ЗАВДАННЯ з ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА, IV курс, Фортепіано, викл.Сосяк І.Б.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, III-IV курс, СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ, викл.Ших Г.Б.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, IV курс, ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ, викл.Гірняк М.П.     ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс, ФОРТЕПІАНО, викл.Сосяк І.Б.

ЗАВДАННЯ з МВАПР, ІІІ-IV курс, ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ, викл.Когут О.М.     ЗАВДАННЯ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Соловей Л.М

ЗАВДАННЯ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, IV курс, викл.Макуцька Н.К.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IV курс, всі спеціалізаціїї, викл. Грабовський В.С.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IVкурс, Теорія музики, викл.Дмитрієва О.М.     ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл. Дмитрієва О.Д.

ЗАВДАННЯ із СОЛЬФЕДЖІО, IV курс, всі спеціалізації, викл. Грабовський В.С.     ЗАВДАННЯ з АНАЛІЗУ МУЗИЧНИX ФОРМ, IV курс, Теорія музики, викл. Ластовецький М.А.

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ, III-IV курс, ТЕОРІЯ МУЗИКИ, викл.Соловей Л.М.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ФОРМ, IV курс, Теорія музики, викл. Ластовецький М.А.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ із СВІТОВОЇ МУЗИКИ, IV курс, Теорія музики, викл. Макуцька Н.К.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ФОРМ, IV курс, викл. Шимоняк Г.О.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IV курс, всі спеціалізації, викл. Грабовський В.С.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IV курс, Теорія музики, викл. Дмитрієва О.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IV курс, викл. Грабовський В.С.     КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ГАРМОНІЇ, IV курс, Теорія музики, викл. Дмитрієва О.М.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ з ПОЛІФОНІЇ, IV курс, Теорія музики, викл. Ластовецький М.А.

 

 

Конспект з КУЛЬТУРОЛОГІЇ

План-конспект Українська музична література. Частина 1. Викл. Соловей Л.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 2. Викл. Соловей Л.М.

План-конспект Українська музична література. Частина 3. Викл. Соловей Л.М.

Лекції з предмета Педагогіка. Викл. Стецула М.В.

Лекції з предмета Психологія. Викл. Семків Н.І. / Стецула М.В.

Лекції з предмета Охорона праці. ІІІ курс. Викл. Тринкін М.Є.

Лекції з предмета Охорона праці в галузі. ІV курс. Викл. Тринкін М.Є.