Денна форма навчання

3курс 2020Рейтинг осіб

у КЗ ЛОР “Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського”

Рейтинг осіб формується за результатами семестрового контролю та впорядковуються за незростанням рейтингового балу за відповідним курсом денної форми навчання.

У разі здобуття за результатами семестрового контролю кількома студентами однакового рейтингового балу першочергово враховуються додаткові критерії:

1) оцінка зі спеціального класу;

2) участь у концертній, громадській та спортивній діяльності;

3) кількість оцінок “задовільно” за результатами семестрового контролю.

При неможливості визначення місця в рейтингу за цими додатковими критеріями рішення ухвалює стипендіальна комісія.

За грубе порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку студент може бути позбавлений академічної стипендії на термін від одного місяця до закінчення навчального семестру за обґрунтованим рішенням стипендіальної комісії.

Стипендіальною комісією розглянуто 4 рейтинги успішності студентів за кожним курсом.

Згідно з лімітом стипендіатів, затвердженим педагогічною радою Дрогобицького музичного коледжу імені В.Барвінського, на рівні 45%, стипендію мають отримувати студенти, які зайняли вищі місця у рейтингу.

Курс Всього студентів станом на
01.01.2020 р.
Ліміт стипендіатів
(осіб)
I  74 33
II 74 33
III 70 31
IV 69 31

 

 

Рейтинг успішності студентів І курсу денної форми навчання 

Рейтинг успішності студентів ІI курсу денної форми навчання 

Рейтинг успішності студентів ІII курсу денної форми навчання 

Рейтинг успішності студентів ІV курсу денної форми навчання