Атестація 2018

До уваги викладачів, концертмейстерів та сумісників,

які атестуються у 2018 році чергово та позачергово!

(встановлення, підтвердження вищої категорії та пед. звань)

Атестаційні матеріали (заява про проходження атестації; лист самоаналізу; документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати роботи; документи, що підтверджують проходження підвищення кваліфікації; письмова згода на обробку персональних даних) необхідно надіслати

не пізніше 15.10.2018

на адресу: atestaciyauklviv@ukr.net

 

Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні

документи у визначений строк, вважається таким,

який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді.

 

 

Заява на проведення чергової (позачергової) атестації у 2018 році 

 

 

 

Лист самоаналізу

Рекомендації щодо складення листа самооцінювання в 2018 році.

У листі самооцінювання довільної форми варто вказати всю необхідну інформацію, яка дозволить атестаційній комісії прийняти вмотивоване рішення.

До листа самооцінювання педагогічному працівнику варто обов’язково включити таку інформацію:

  • найменування закладу (установи), де працює педагогічний працівник за основним місцем роботи або на умовах сумісництва (погодинної оплати праці);
  • свої прізвище, ім’я, по батькові;
  • посаду, на відповідність якій має намір пройти атестацію;
  • тарифний розряд/кваліфікаційну категорію або педагогічне звання, на підтвердження або присвоєння яких претендує;
  • основні результати педагогічної та методичної діяльності, педагогічні досягнення (для присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії/тарифного розряду)

або

  • основні педагогічні досягнення (для присвоєння педагогічного звання «старший викладач»)
  • основні педагогічні та творчі досягнення (для присвоєння педагогічних звань майстра виробничого навчання І або ІІ категорії)
  • основні методичні досягнення (для присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»).

Рекомендується зазначати результати діяльності та досягнення педагогічного працівника за кожною з вимог, зазначених у відповідних розділах і передбачених для окремих тарифних розрядів/кваліфікаційних категорій/педагогічних звань.

При оцінюванні роботи педагогічного працівника під час розгляду листа самооцінювання та документів, що підтверджують зазначені в ньому результати і досягнення, а також при прийнятті рішення щодо присвоєння/підтвердження/відмови у присвоєнні/підтвердженні розряду або категорії, або звання, на які претендував педагогічний працівник, атестаційній комісії варто враховувати систематичність цих досягнень. Систематичним вважається факт-досягнення, який відбувся більше одного разу за міжатестаційний період педагогічного працівника, який атестується.

Рекомендується визнавати таким, що відповідає займаній посаді та присвоювати (підтверджувати) тарифний розряд/кваліфікаційну категорію/педагогічне звання, у разі відповідності результатів діяльності педагогічного працівника та наявності у нього досягнень на рівні не менше 50 % від вимог, визначених у розділах ІV, V або VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури від 31 жовтня 2011 року № 75 (зі змінами) для відповідних розрядів, категорій та звань. При цьому оцінювання якісних показників варто здійснювати за критерієм наявності/відсутності, а кількісних – за критеріями кількості.

 

 

Викладач-методист

Викладач вищої категорії

Викладач спеціаліст І категорії

Викладач спеціаліст ІІ категорії

Старший викладач

 

Концертмейстер вищої категорії

Концертмейстер спеціаліст І категорії

Концертмейстер спеціаліст ІІ категорії